INWESTOR:
ODiTK- Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
Gdańsk, ul. Heweliusza
PROJEKT:
projekt aranzacji wnętrza powierzchni biurowej w Gdańsku przy ul.Heweliusza
ETAP:
projekt aranżacji wnętrz

INWESTOR:
Akademia Marynarki Wojennej Gdynia
PROJEKT:
przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
ETAP:
projekt budowlany

INWESTOR:
Prywatny
PROJEKT:
dom jednorodzinny w baninie
ETAP:
projekt budowlany

INWESTOR:
Figel sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Jesienna
PROJEKT:
projekt aranżacji wnętrz hali produkcyjno biurowej
ETAP:
projekt aranżacji wnętrz

INWESTOR:
Prywatny
PROJEKT:
projekt aranżacji wnetrz mieszkania w Warszawie
ETAP:
projekt aranżacji wnętrz

INWESTOR:
Prywatny
PROJEKT:
architektoniczno-budowlany rozbudowy istniejącego domu letniskowego
ETAP:
projekt budowlany

INWESTOR:
Restauracja Tawerna Sp.j.
Gdańsk ul.Powrożnicza
PROJEKT:
inwentaryzacja wraz z projektem podziału lokali użytkowych
ETAP:
projekt podziału

INWESTOR:
Centrum Kształcenia Nauczycieli
Gdańsk
PROJEKT:
koncepcja modernizacji budynku użytkowanego przez centrum ksztalcenia
nauczycieli i pedagogiczną bibliotekę publiczną
ETAP:
studium projektu budowlanego

INWESTOR:
Akademia Marynarki Wojennej Gdynia
PROJEKT:
przebudowa hali stalowej na terenie akademii marynarki wojennej w
Gd
yni
ETAP:
projekt budowlany

INWESTOR:
PHU "Falko"
Rumia
PROJEKT:
rozobudowa i przebudowa budynku hotelowego Falko w Rumii
ETAP:
projekt budowlany

INWESTOR:
Wodnik s.c.
Gdańsk
PROJEKT:
rojekt rozbudowy przetwórni ryb "Wodnik" s.c. w Gdańsku przy
ul. Zagroble 20a
ETAP:
projekt budowlany

INWESTOR:
ING Bank Śląski s.a.
PROJEKT:
modernizacji elemantów reklamy na elewacji budynku
ING Bank Ślaski s.a. (teren całej Polski)
ETAP:
formalno- prawna-zgłoszenie robót- teren całej Polski

INWESTOR:
Windcom Sp. z o.o
PROJEKT:
inwentaryzacja zieleni gmina choczewo
ETAP:
inwentaryzacja zieleni

INWESTOR:
Nadleśnictwo Gdańsk
PROJEKT:
inwentaryzacja budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do nadlesnictwa Gdańsk
ETAP:
inwentaryzacja